תכנית שח"ק ירוק הינה תכנית ייחודית במנהל לחינוך התיישבותי פנימייתי ועליית הנוער. בשנת תשע"ח שותפים לתכנית כ- 70 בתי חינוך ומועצות אזוריות. דרישות התכנית הן: להוביל את נושא הקיימות והמודעות 'למחיר הסביבתי' כחלק בלתי נפרד מהפעילות הבית ספרית על כל גווניה.

תכנית שחק ירוק פועלת בכפר הנוער תום  זו השנה השביעית , הרבה מהתלמידים לוקחים חלק באופן ישיר בפעילות שחק ירוק בכיתות ט- יב  ,בכפר הנוער תום קיימת חממה וחווה חקלאית פעילה עם משק חי ואף מסלול לימודי של מסלול חקלאי  ייחודי

כפר הנוער תום בחר לקחת חלק בתוכנית זו, של משרד החינוך, מתוך התאמה בין חזון התוכנית לבין חזון בית הספר וראיית טובת התלמידים.

החזון- שיתוף פעולה מלא בין פעילויות ביה"ס הקיימות לקהילה הקרובה, בישובים הסמוכים בשיתוף עם נוער המועצה, קשישים, ארגונים ירוקים בעמק חפר , ובסביבה הקרובה לחניכינו בקרבת מקום מגוריהם ופעילות משותפת עם השכונות, השכנים והמשפחות בנושאים הקשורים לסביבה ולתלמידים, יתבטא בעיקר בימי הורים וקשר עם הבוגרים.

 

מה זה בעצם  שח"ק ירוק ?  אלה ראשי תיבות של – שיתופיות חינוכית קהילתית בת קיימא( ירוקה) .

 מטרות ויעדים:

א. העלאת מודעות החניכים והקהילה לאיכות הסביבה ולשימורה, התלמידים יהיו אכפתיים לסביבתם הקרובה- ישמרו על הנקיון בכפר. יצירת אקלים בית ספרי המעודד אחריות לאדם, לחי, למשאבי הטבע, לערכי נוף ולעבודת אדמה.

ב. התלמידים יכירו מושגים בסיסיים באיכות הסביבה במסגרת שיעורי החובה כמו-פסןלת אורגנית, קומפוסטר, זיהום מים, אוויר,רעש,פסולת, אפקט החממה, חור באוזון וכו'

ג. השתתפות של תלמידי כיתה ט' בתוכנית החממה האקולוגית בעין שמר   תכנית זו מוגשת כתכנית לימוד ומחקר בחממה האקולוגית בעין שמר, המיועדת לתלמידי "תום" חרב לאת, התכנית נבנתה בהתאם לקווים המנחים ולפי היכרות עם צרכי בית הספר, ונועדה לאפשר לתלמידים חוויית למידה עשירה ומגוונת,  בסביבת הלמידה הייחודית בחממה האקולוגית.

ד. שימוש במי גשמים להשקיית הצומח בחממה החקלאית של בית הספר , מכירת תוצרי החממה ועוד

ה. הקמת גינה ירוקה בסביבת הלימודים – (פרויקט " שדה בועז " )

ו. קיום הכפר כקהילה ירוקה –מסלולי למידה חקלאית יחודית ומותאמת לבית הספר ולתלמידיו.

 

קהל היעד- תלמידי הכפר (כ300), מורי ביה"ס, עובדי הכפר (מטבח, תחזוקה, אימהות בית, מדריכים, רכזים)