מסלול "דרך חיים" נועד לתת מענה לנערים חרדים בוגרי ישיבות קטנות בגילאי 16-17 שבחרו להמשיך במסלול תורני, לצד רכישת השכלה, תעודת בגרות ומקצוע לחיים.

כיום הולכת וגוברת בקרב בוגרי המגזר החרדי והוריהם ההכרה בצורך להקנות כלים וכישורים השכלתיים ותעסוקתיים שיעזרו בשילובם המכובד בתעסוקה בחייהם האזרחיים בקהילותיהם.

מסלול "דרך חיים" הושק בתו"מ בתחילת שנת הלימודים תשע"ו באישורם ובברכתם של משרדי החינוך והביטחון.

תחילת התוכנית בתו״מ בכתה י"א בלמידת כל המקצועות הנדרשים להשלמת בגרות מלאה - 21 יחידות ובתוכם לימודי קודש 5 יחידות בתושב"ע. בנוסף, לומדים לימודי טכנולוגיה במגמת חשמל ותיקשוב.

בסיום כיתה י"ב נפתחות בפניהם 3 אופציות:

  • להתקבל לישיבה גבוהה )לימוד 5 יחידות בתושב"ע מאפשר זאת(
  • להתגייס לצה"ל ולשרת באחת מהמסגרות המיועדות לחיילים חרדים, נח"ל חרדי או שח"ר.
  • להמשיך בתו"מ ללימודי הנדסאות )יג' יד'( משולבים בישיבת הסדר שתיפתח בס"ד בתו"מ כבר בשנת הלימודים תשע"ז הבעל"ט.

מה אנו מציעים?

מסגרת חרדית הכוללת צוות מלווה: ראש מסגרת, מחנך ומדריך חרדי. פנימייה נפרדת, פעילויות מותאמות, אוכל בכשרות המקובלת במגזר החרדי . הקפדה אצל התלמידים על סממני אורח חיים חרדי.

המסגרת מופעלת ומנוהלת ע"י התשתית המקצועית הפדגוגית של תו"מ המשקיעה רבות בתלמידים הזקוקים לסיוע רב עקב פערים לימודיים במקצועות כלליים כמו אנגלית ומתמטיקה. חלק ניכר מהתלמידים נהנים מסיוע פרטני והתייחסות להתאמות כדוגמת לקויות למידה, בעיות קשב וריכוז וכד׳.

התוכנית מעניקה אופק תעסוקתי עם ייעוץ הכוונה וליווי לאורך כל המסלול כולל השירות הצבאי עד להשמה ראויה. כל זאת כשהתלמיד נשאר בקהילתו.