מסלול ייחודי לבוגרי ישיבות קטנות  | תעודת בגרות ותעודה טכנולוגית  | שרות בצה"ל במסגרת הסדר חרדי  | המשך לימודים לתואר הנדסאי

הרב אבשלום סויסה 

0544938835

 

מסלול "דרך חיים" נועד לתת מענה לנערים  בוגרי ישיבות קטנות וכן לנערים שבחרו להמשיך במסלול תורני, לצד רכישת השכלה, תעודת בגרות ומקצוע לחיים.

כיום הולכת וגוברת בקרב בוגרי המגזר החרדי והתורני  והוריהם ההכרה בצורך להקנות כלים וכישורים השכלתיים ותעסוקתיים שיעזרו בשילובם המכובד בתעסוקה בחייהם האזרחיים בקהילותיהם.

מסלול "דרך חיים" הושק בתו"מ בתחילת שנת הלימודים תשע"ו באישורם ובברכתם של משרדי החינוך והביטחון.

תחילת התוכנית בתו״מ בכתה י"א בלמידת כל המקצועות הנדרשים להשלמת בגרות מלאה - 21 יחידות ובתוכם לימודי קודש 5 יחידות בתושב"ע. בנוסף, לומדים לימודי טכנולוגיה במגמת חשמל ותיקשוב.

בסיום כיתה י"ב נפתחות בפניהם 3 אופציות:

  • להתקבל לישיבה גבוהה )לימוד 5 יחידות בתושב"ע מאפשר זאת(
  • להתגייס לצה"ל ולשרת באחת מהמסגרות המיועדות לחיילים חרדים, נח"ל חרדי או שח"ר.
  • להמשיך בתו"מ ללימודי הנדסאים  (יג, יד) במסגרת ישיבת ההסדר החרדית והמכינה הקדם צבאית בכפר . 

מה אנו מציעים?

מסגרת תורנית הכוללת צוות מלווה: ראש מסגרת, מחנך ומדריך . פנימייה ופעילויות מותאמות, אוכל בכשרות המקובלת במגזר החרדי.

המסגרת מופעלת ומנוהלת ע"י התשתית המקצועית הפדגוגית של תו"מ המשקיעה רבות בתלמידים הזקוקים לסיוע רב עקב פערים לימודיים במקצועות כלליים כמו אנגלית ומתמטיקה. חלק ניכר מהתלמידים נהנים מסיוע פרטני והתייחסות להתאמות לימודיות 

התוכנית מעניקה אופק תעסוקתי עם ייעוץ הכוונה וליווי לאורך כל המסלול כולל השירות הצבאי עד להשמה ראויה. כל זאת כשהתלמיד נשאר בקהילתו.