תלמידים אקסטרנים : 

שכר הלימוד כולל השאלת ספרי לימוד, צילומים, חומרי למידה, השלמת שכל"מ , פרוייקטים .  

 

שכר לימוד שנתי  (ביטוח - 49, טיולים -550, סל תרבות 158,השאלת ספרים , 300)  

1057 

הסעות (פרדס חנה / חריש )  

1500 

ארוחת צהריים   

3000  

 
  • תלמידי חוץ נדרשים להביא אישור לימודי חוץ מהרשות המקומית .  
  • הורים המתקשים לעמוד בתשלומים , יגישו בקשה לועדת המלגות בכפר דרך מזכירות בית הספר בצירוף אישורי הכנסה.  

 

תלמידי פנימיה   :  

  • תלמידים שנקלטים לעליית הנוער נדרשים לשלם בהתאם לדירוג והדרגה בלבד . 

שכר לימוד שנתי  ודמי אחזקה  מקסי'  - ללא עליית הנוער  

18,000 ₪  

 
  • ידוע לי כי הנהלת המוסד רשאית להוציא תלמיד מביה"ס בגלל התנהגות בלתי נאותה, אי התאמה או זלזול חמור בלימודים הן בסוף שנת הלימודים והן במהלך שנה"ל עפ"י הנהלים המקובלים.