פעילות התנדבותית-תיקון עולם:

צו החיים הוא "תן וקח"- כל אדם צריך להיות משפיע ומקבל. "מי שאין בו שניהם כאחד הריהו אילן- סרק". (אור הגנוז).

התכנית מחויבות אישית- שירות לזולת שואפת לכך, שהתלמיד במסגרת המסלול החברתי בו הוא חי ייקח על עצמו תפקידים הדורשים אחריות ועקביות תוך התנסות בחוויה של נתינה, וייתן ביטוי לצדדים שונים של כישוריו ואישיותו, יכיר את הסביבה שבה הוא חי וילמד להשפיע עליה.

תלמידי הכפר משלימים מניין מידי יום, בית אבות- עד- 120 ,עמותת אהבת רחמים-אורזים מזון לנזקקים ומחלקים, מדריכים בבני עקיבא, פעילות עם נכים בחוות הסוסים במגל, פעילות עם "חדרה אוהבת חיות" .

*תלמידי כיתות י"ב חונכים לתלמידים קטנים מהם ועוזרים להם בענייני לימודים ונושאים נוספים שונים.