תוכנית שח"ק ירוק

החזון- שיתוף פעולה מלא בין פעילויות ביה"ס הקיימות לקהילה הקרובה, בישובים הסמוכים בשיתוף עם נוער המועצה, קשישים, ארגונים ירוקים בעמק חפר , ובסביבה הקרובה לחניכינו בקרבת מקום מגוריהם ופעילות משותפת עם השכונות, השכנים והמשפחות בנושאים הקשורים לסביבה ולתלמידים, יתבטא בעיקר בימי הורים וקשר עם הבוגרים.

 מטרות ויעדים:

א. העלאת מודעות החניכים והקהילה לאיכות הסביבה ולשימורה, התלמידים יהיו אכפתיים לסביבתם הקרובה- ישמרו על הנקיון בכפר.

ב. התלמידים ידעו מושגים בסיסיים באיכות הסביבה במסגרת שיעורי החובה כמו-פסןלת אורגנית, קומפוסטר, זיהום מים, אוויר,רעש,פסולת, אפקט החממה, חור באוזון וכו'

ג. התלמידים יכינו כלים לשימוש הכפר ולשימוש עצמי מחומרים שאינם בשימוש במסגרת פיסול סביבתי

ד. המורים יפעלו לקידום עולם בר קיימא בתחום בית הספר, יעבירו שיעורים באיכות הסביבה מהמאגר אצלי. וכן תתקיים פעילות קבועה שבועית בשיתוף עם "ירוק עכשיו"

ה. ימוחזרו קרטונים, ניירות,פלסטיקים וכל מה שניתן כדי להפחית את כמויות הפסולת המוצקה

ו. שימוש במי גשמים להשקיית הצומח בחממה

ז. צמצום בשימוש בחשמל, התקנת חסכמים במזגנים ובברזים, בבוילרים וכו'

במסגרת תורנות שבועית כל כיתה בתורה אחראית על ניקיון הפנימיה והסביבה הירוקה בכפרינו, תורנות מטבח בה אחראים התורנים על פינוי פסולת אורגנית לקומפוסטר, בנוסף יש תורנות קבוצתית כאשר כל קבוצה אחראית על שטח אחר בתחומי המוסד ובכל בוקר היא מופקדת על שמירתו וניקיונו.

לימודי חובה- בכיתות י' במסגרת בחינת הבגרות במדעי הטכנולוגיה, נבחנים על נושאים משתנים כגון: הקומפסטר, אפקט החממה, הפשרת קרחונים, צפיפות אוכלוסין, פסולת מוצקה, זיהום אויר, מים, רעש וכו'

לימודי בחירה- חוג גידול צמחים אקולוגי ועזרה בהקמת גינות אקולוגיות עם צמחים חסכנים במים וערוגות מוגבהות.

ענפים- חקלאות-גידולים בחממה לתועלת הכפר וגינון אקולוגי, פעילות קהילתית (בשנת תש"ע בשיתוף עם מועצת אליכין) יוזמות אקולוגיות כגון טיהור מי הכביסה ושטיפת הכלים והשקיית הגינות בכפר.

קהל היעד- תלמידי הכפר (כ300), מורי ביה"ס, עובדי הכפר (מטבח, תחזוקה, אימהות בית, מדריכים, רכזים)

הקהילה ופרויקט משותף עם מועצת עמק חפר.

 

                                           

                                                                                                      רכזת שח"ק ירוק- מיכל