מזכירות והנהלה

דוד אלבאום – מנהל הכפר

הרב אברהם לוי - רב הכפר

ישראל שלו – מנהל התיכון

דוד דרי – מנהל הפנימייה

אושרת גולן – מרכזת עו"ס

אהרון אביסידריס - סגן מנהל התיכון

נינה כהן – יועצת

אפרת אופן – יועצת ורכזת פדגוגית

תירם מלי – רכזת חינוך חברתי ומח"מ

אלי כהן – מנהלן

כהן הדסה – מרכזת אימהות הבית

לוי יעל - מזכירת התיכון

סאסי איילה – מזכירת התיכון

לוי נורית – מזכירת הכפר

מחנכי כיתות

הרב חיים כהן

ברוריה זרגריאן

יפתח כהן

מיטל גוטמן

זוהר אטיאס

אהרון אביסידריס

גילה אביסטריס

יובל שאול

אלי עמיאל

עדינה נחמני

הרב אברהם לוי

חפציה שיינטוך

הרב יהושע לנגה

הרב סנאי אברהם

בועז יוסף

יואל זהבי

מורים מקצועיים

שאול יובל – מרכז מגמת תיכון וייצור

פרל יחיאל – מרכז מגמת חשמל ואלקטרוניקה

עמיאל אלי – מרכז מגמת מערכות ממוחשבות ברכב

חדד מוטי – מרכז מגמת תקשוב

פיני ממן – מרכז מגמת מערכות מכונאות רכב

ליברמן אדיבה – מרכזת מקצוע מתמטיקה

לוי אביבה – מרכזת מקצוע לשון והבעה

יעקב אריאלה – מרכזת מקצוע ספרות

לנגה יהושע – רכז בחינות ומרכז מקצוע תנ"ך ותושבע"פ

בוכניק שירה – מרכזת מקצוע אנגלית