עיתון תו"מ

3 פעמים בשנה יוצא עיתון תו"מ ובו דיווח על הנעשה בתו"מ.

תלמידים כותבים על חוויות מטיולים ואירועים שונים כולל תמונות.

מועצת תלמידים מוציאה עיתון עפ"י הקצב שלה