עושים כבוד לידיד יקר וחשוב
ד"ר משה שריר 
המסיים תפקידו במרכז האקדמי רופין
לאחר שנים רבות וטובות של עשייה נפלאה ובשיתוף פעולה מיוחד הנרקם בין האנשים והמוסדות
תרומתו של משה לתלמידי ובוגרי תו"מ עצומה
בסיוע לסלילת הדרך לעתידם האקדמי והתעסוקתי ובכלל לחיים
איש של חזון ומעש
מאמינים כי עוד נזכה להסתייע בעזרתו נסיונו ועצתו 
מודים מברכים ומאחלים המשך מוצלח
קהילת תו"מ