1. התמחות מערכות הספק פיקוד ובקרה:

בחינה במקצועות הגרעין שם הבחינה: חשמל ואלקטרוניקה ט' (סמל שאלון 733001) הבחינה מקיפה את מקצועות הלימוד: א. מדידות. ב. תורת החשמל. ג. אלקטרוניקה א'. ד. אנגלית טכנית.

בבחינה תופענה שאלות מתוך תכניות הלימודים של שלושת המקצועות הראשונים ברשימה. בנוסף, תופיע בכל בחינה שאלה באנגלית טכנית. השאלה תכלול קטע "unseen "באנגלית שלגביו יתבקש הסטודנט לענות על מספר סעיפים. סעיפי השאלה יכתבו בשפה העברית ותשובות התלמיד ינתנו, אף הן בעברית.

2 . מקצועות התמחות שם הבחינה:

מערכות הספק ומכונות חשמל והינע ט' (סמל שאלון 733911) הבחינה מקיפה את מקצועות הלימוד: א. מערכות הספק א'. ב. המרת אנרגיה והינע א'. ג. מערכות פיקוד ממוחשבות ובקרים בני תכנות.

בבחינה תופענה שאלות מתוך כל המקצועות שברשימה.

3. בחינה במעבדה שם הבחינה:

מעבדה בחשמל, מערכות הספק, מכונות והינע ט' (סמל שאלון 733915) הבחינה מקיפה את מקצועות הלימוד: א. מעבדת מדידות וחשמל. ב. מעבדת אלקטרוניקה. ג. מעבדת פרויקטנים. ד. מעבדת מכונות והינע. ה. מעבדת פיקוד ובקרים.

4. הגנה על עבודת הגמר שם הבחינה: הגנה על עבודת גמר (סמל שאלון 733917)