מועצת תלמידים

מחנכי הכיתות קיבלו חומר בנושא מנהיגות, ומהם התכונות והכישורים הנדרשים ממנהיג בחברה דמוקרטית.

לאחר שיחה בכיתות נערכו בחירות בכל הכיתות, נבחרו 2 נציגים מכל כיתה.

לאחר מכן נערכו בחירות נוספות לבחירת הנציגים למועצה 2 תלמידים מכל שכבה.

את יו"ר וסגנו בוחרים חברי המועצה.

כל חברי המועצה מתחלקים לוועדות: ועת עיתון, ועדת תזונה, ועדת פנאי, ועדת ספורט, ועדת אלימות- משכיני שלום ועוד....

אחת לשבוע מתכנסת המועצה לישיבה שבועית.

 

פעילות המועצה

בישיבה הקבועה מעלים הצעות דנים עליהן ומקבלים תפקידים לביצוע. כל פעילות של המועצה מתפרסמת בלוח המודעות שבביה"ס.

המועצה מטפלת בנושאים אלו:

  1. הוצאת עיתון תלמידים.
  2. ועדת ספורט- מקיימת טורנירים בין הקבוצות ומדווחת על המנצחות.
  3. ועדת תזונה- דואגת להצעות לשיפור המזון בחדר האוכל וכן מפקחת על הוצאת כלים מחדר האוכל.
  4. ועדת אלימות- דואגת להשכין שלום בין תלמידי הפנימייה וביה"ס.
  5. ועדת פנאי- מארגנת פעילות מיוחדת לחודש אדר ולאירועים נוספים.
  6. ועדת איכות הסביבה-דואגים לסביבה ירוקה
  7. מועצת התלמידים הוציאה תקנון לתלמידים כיצד יש להגיע לביה"ס ואלו כללים חלים על התלמידים.

 

פעילות שמקבלים חברי מועצת התלמידים

לאחר הקמת המועצה, יקבלו חבריה מספר פעילויות להבנת תפקידם.

 ייעשה תיאום ציפיות וכן תחומי הסמכויות של חברי המועצה יוגדרו.

במשך השנה יועברו מספר פעילויות בנושא מנהיגות ומנהגים.  )גם ע"י גורמים חיצוניים).

 

נוער הקהל

קבוצת תלמידים מנהיגים המורכבת חלקה ממועצת התלמידים וחלקה מתלמידים נבחרים משכבות ט-יא. פעילות הקבוצה העברת שעורים מיוחדים לתלמידים בנושאים הנבחרים.

השנה נבחרו הנושאים: ואהבת לרעך כמוך ואהבת א"י .

התלמידים יצאו למפגשים עם נוער נוסף מבתי ספר וישיבות בארץ וידונו איתם בנושאים שונים.