כנית לימודים לכיתות י"ג (סמל 3591), שם ההתמחות - מערכות תקשוב

 

טרימסטר

מקצוע

טרימסטר א

טרימסטר ב

טרימסטר ג

סך כל השעות

 

ע

ה

ע

ה

ע

ה

ע

ה

לימודי תשתית

 

 

 

 

 

 

 

 

רשתות תקשורת

3

3

-

-

-

-

36

36

מערכות רשת קנייניות

2

1

2

1

-

-

48

24

אנגלית טכנית

3

-

3

-

-

-

72

-

בסיסי נתונים

7

1

7

1

-

-

168

24

סה"כ

15

5

12

2

-

-

324

84

לימודי התמחות

 

 

 

 

 

 

 

 

וירטואליזציה(virtualization)

6

1

6

1

-

-

144

24

שפת תכנות Perl

6

1

6

1

-

-

144

24

אבטחת מידע

-

-

8

2

-

-

96

24

UNIX

5

4

2

2

-

-

84

72

הנחיית עבודת גמר לטכנאים

-----

-

-

2

-

12

-

96

סה"כ

17

6

22

8

-

12

468

240

לימודי הכוונה

 

 

 

 

 

 

 

 

שיווק או יזמות

-

-

-

-

10

-

60

-

סך כל השעות

32

11

34

10

10

12

852

324

 

בחינות חיצוניות:                                                                                                            

  1. בסיסי נתונים ורשתות תקשורת (4 שעות).
  2. אבטחת מידע ושפות תכנות (4 שעות).
  3. מעבדה במערכות תקשוב(בחינת מעבדה זו תכלול גם את כל החומר הנלמד ב-UNIX גם בשעות העיוניות וגם בשעות ההתנסות. בחינה פנימית זו מוכרת על ידי משרד החינוך).
  4. הגנה על עבודות גמר. העבודה תכלול את: וירטואליזציה - יצירת מכונות וירטואליות בשימוש במערכות Unix  או על מערכות קנייניות. רשתות תקשורת רחבות, אבטחת רשתות עם פיתוח ב- Perl. 


 

לימודי תשתית

 

1.

SQL שפת ובסיסי נתונים מתקדם

3

-

3

-

3

-

-

-

111

 

 

2.

אנגלית טכנית

2

-

3

-

3

-

-

-

102

 

 

3.

מבוא לרשתWAN

2

1

2

2

2

2

-

-

74

65

 

4.

מבוא לתכנות ואריתמטיקה בינארית

2

1

2

1

2

1

-

-

74

37

 

5.

עקרונות מערכות הפעלה

-

-

2

-

2

-

-

-

56

 

 

 

סה"כ 

9

2

12

3

12

3

-

-

417

102

 

 

לימודי התמחות

 

6.

יישומי ניתוב IP ברשתות קמפוס

-

-

3

1

3

1

-

-

84

28

 

7.

יישומי מיתוג IP ברשתות קמפוס

5

2

4

1

3

1

-

-

143

46

 

8.

איתור תקלות ותחזוקה של רשתות קמפוס

-

-

2

1

2

1

-

-

56

28

 

9.

אבטחה ברשתות קמפוס

3

2

3

1

3

1

-

-

111

46

 

10.

מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט (html+js)

1

2

1

2

1

2

-

-

37

74

 

11.

הנחיית עבודת גמר להנדסאים

-

-

-

-

-

2

-

12

0

100

 

 

סה"כ 

9

6

13

6

12

8

-

12

431

322

 

12.

מקצוע בחירה

4

-

-

-

-

-

-

-

 36

 -

 

 

סך כל השעות 

22

8

25

9

24

11

-

12

884

424

1308

 

 לתכנית הלימודים המלאה

 

בחינות חיצוניות בסוף כיתה י"ד

  1. מבוא לתכנות ואריתמטיקה בינארית (4 שעות)
  2. יישומי ניתוב IP ואבטחה ברשתות קמפוס (4 שעות)
  3. בחינת מעבדה (בחינה פנימית מוכרת) במקצוע מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט.
  4. פרויקט הגמר יתבסס על שלושה מקצועות לפחות, ומביניהם חובה להתבסס על: 
    יישומי ניתוב IP ברשתות קמפוס, יישומי מיתוג IP ברשתות קמפוס, איתור תקלות ותחזוקה של רשתות קמפוס ו אבטחה ברשתות קמפוס.