מכוורת תו"מ קיימת כ-3 שנים. בכוורת עובדים התלמידים ורודים דבש.  את התוצרת-דבש מוכרים לצוות בכפר ומחוץ לכפר. השנה המכוורת החלה  כוורות . כרגע אנו 22בתהליך גידול והגיעה עד לנמצאים בסוף עונת הרביה.