"תמיד תסתכל על אנשים שעושים דברים טובים!" יום ללא עישון התקיים בכפר .זהו יום ארצי. חילקנו צמידים לתלמידים ולאנשי הצוות הלא מעשנים. כמות משמעותית מקרב בני הנוער מתחילים לעשן כתוצאה מהרצון להיות חלק מהרוב למרות שהאחוז המעשן בקרב בני הנוער הוא אחד מתוך עשרה בקירוב  ובוודאי רחוק מלהיות רוב. תופעה זו נגרמת מכך שלמעשנים יש סימן אקטיבי-הסיגריה,הריח,הפוזה. מטרת הצמיד היא לתת סימן אקטיבי ללא מעשנים ובכך בתקווה להוריד את מספר האנשים המנסים מוצרי טבק למיניהם.