את הטקס פתחנו ברחבת חדר האוכל להנפת הדגל ולהדלקת המשואה לזכר הנופלים . עם הצפירה התכנסנו באודיטוריום להופעת התלמידים. במהלך הטקס כמנהגנו קמנו וכיבדנו את בוגרי תו"מ שנפלו במערכות ישראל הטקס היה מכובד ומרגש מאוד. ,כמו כן עלינו לציין שנציגים מאנשי הצוות והתלמידים נכחו בבתי העלמין בהם בוגרנו   טמונים. המפגש עם המשפחות השכולות תמיד מאוד מרגש הם יודעים להעריך את נוכחותנו כל שנה באזכרות של ילדיהם.