תכנית אות הנוער היא תכנית בינלאומית, אשר חברות  מדינות וביניהן ישראל. אות הנוער 120בה למעלה מ בני נוער מכל רחבי 4,000בישראל כולל כיום למעלה מ הארץ, ומספר המשתתפים הולך וגדל מדי שנה. התוכנית כוללת השתתפות בארבעה תחומים: שירות לקהילה, תחביב, ספורט, מסעות ואתגרים. בתוכנית שלושה שלבים. כל שלב שונה מקודמו בדרגת הקושי ובמשך הזמן המוקדש לו. שלבי התוכנית הם: שלב ארד, שלב כסף ושלב הזהב. בכל שלב על המשתתף להתמיד ולהראות התקדמות אישית, פיתוח יזמות, כשרים וכישורים אישיים, קהילתיים ולאומיים. התקדמות של כל משתתף מתועדות ברישומים אצל המדריכים ורכזת התוכנית. אנו משתתפים בתכנית מזה שמונה שנים. בתכנית  תלמידים מהכפר ונמצאים בשלבים 70משתתפים כ נערים אשר נמצאים בשלב 30השונים. בטקס השתתפו  הארד והכסף . צפינו בכשרונות הנערים בגבי הרציג מנגן על סקסופון,בנהוראי פולצ'י ה"קוסם",ושמענו את שמואל ציק מנגן ושר שיר אשר הוא כתב. היה מאוד מכובד ומרגש. כיבדו אותנו בנוכחותם תמר קציר ומנכ"ל התוכנית יוסי פרידמן. לתלמידים חולקו תעודות וסיכות למעבר שלב.