שמחנו לראות התעניינות מרובה ב"ה. יישר כח לשותפים שעמלו להנעת התלמידים. התכנית מיועדת לחזק את לימודי המתמטיקה באמצעות סרטוני הדרכה והנחייה.
שבוע הבא מתחילים. בהצלחה !