בזכות תקציב מכובד של "יוזמות דרך כפר" זכינו להוציא את התלמידים משכבת י"א י"ב למסע משמעותי ערכי וחברתי . התלמידים יצאו לישוב איתמר אשר בשומרון עברו סדנת רעית צאן ,ביקרו בשכונה השומרונית, באתר הזבח ובמפעל טחינה, עשו תצפית אל עבר שכם המקראית וקבר יוסף, סיירו בחוות גבעות עולם, ובמצפה מתן  ושכשכו במעיין אירוס השומרוןקינחו בארוחת צהרים "על האש".