הרב נועם סאסי - מנהל הכפר

אלי כהן

ישראל שלו - מנהל התיכון

הרב אבירם - רב הכפר

אושרת