משלחת של שישה נערים יוצאת ללונדון במסגרת התוכנית לנוער וצעירים בישראל ועליית הנוער אנגליה. בראש עליית הנוער באנגליה עומדת הגב' דליה מיידי. הנערים ישהו בבתי משפחות של נערים מבי"ס חשמונאים בשכונת "הנדון" בלונדון. במשך השבוע יסיירו באתרים שונים כמו: הביג בן, ארמון המלכה, הרובע היהודי, ועוד... הם יעברו מסע אתגר לשלב ה"ארד" עם הנערים המארחים. הנערים עברו הכנה משמעותית עם רכזת המחמ מלי וראש המשלחת שאול יובל.