• אבות המייסדים של בית הספר תו"מ  בראשות הרב נריה זצ"ל חרטו על דגלם לחנך את התלמידים בדרך של תורה ועבודה.
 • בית הספר מחנך ליהדות, ציונות ודמוקרטיה, בניית זהות יהודית וישראלית מובחנת ומשמעותית אצל כלל התלמידים. החינוך ליהדות,  ציונות ודמוקרטיה מהוות מרכיב מרכזי בעיצוב התרבות הבית ספרית הרואה ב"בוגר בעל הערכים הומאניים" את הבוגר בעל הזהות היהודית דמוקרטית ציונית.
 • בית הספר מזמן לתלמידיו מגוון רחב של תחומי ידע ומשקיע מאמץ בעדכון שיטות ההוראה, במטרה להתאימם לצורכי התלמידים כלומדים עצמאיים בסביבה הטכנולוגית המודרנית ולקדם אותם למימוש יכולותיהם.
 • בית הספר מבסס את עשייתו החינוכית על ערכים מרכזיים תוך שאיפה למיצוי יכולות של כל תלמידיו המגיעים לשעריו.
 • בית הספר  שוקד על מתן מענה הולם לקידומם וטיפוחם של אוכלוסיות מגוונות כדי להובילם למצוינות אישית ולהצלחה.
 • בית הספר רואה בקהילת התלמידים מסגרת חינוכית, בה ניתנת לתלמיד הזדמנות לפתח את אישיותו, תוך טיפוח אחריות הדדית ומעורבות חברתית בתוך ביה"ס ומחוצה לו.
 • בית הספר מאמין בקיום מסגרות לימוד המאפשרות קשר אישי, תמיכה ומענה לצורכי התלמידים ולכישוריהם, כפרטים וכקבוצה חברתית לומדת.
 • בית הספר שואף לפיתוח מנהיגות חינוכית, לשיפור מתמיד בתהליכי ההוראה, להתמקצעות הצוות החינוכי לטיפוחו.
 • בית הספר שוקד על חיזוק השייכות לארץ ישראל ולתרבות ישראל, מתוך גישה ערכית, הומאנית ופתוחה לרב-גוניות התרבותית של עמי העולם. אנו שואפים כי בוגרינו יהיו אנשים רחבי אופקים, ערכיים ובעלי זיקה למורשתו של עם ישראל.
 • כפר הנוער כארגון דינאמי מכין את התלמיד לשינויים המואצים בחברה מודרנית – טכנולוגית ודוגל בפיתוח היצירתיות וגירוי הסקרנות.
 • כפר הנוער מפתח סביבה תומכת לתלמידיו על ידי הידוק הקשר בין הורים, תלמידים ומורים, תוך מתן שוויון הזדמנויות, כבוד הדדי ופיתוח דיאלוג בין אישי .
 • כל אחד מבאי כפר הנוער יראה עצמו שותף לעשייה החינוכית מתוך מחויבות ותחושת השייכות.

 

מטרות בית הספר הנגזרות מהחזון:

 • טיפוח התלמיד כבוגר בעל ערכים הומניים, המקיים אורח חיים המושתת על יסודות התורה והעבודה
 • בית הספר יטפח את מוריו ועובדיו  תוך עידוד מצוינות, יוזמה, אחריות, רוח צוות והזדהות עם בית הספר.
 • הובלת התלמיד למיצוי יכולות אישיות
 • לספק לתלמיד מסגרת לימודית המאפשרת פיתוח מסוגלות ומקנה כלים להצלחה מקסימלית לכל תלמיד, בבית הספר ובהמשך החיים.
 • טיפוח התלמיד כלומד אוטונומי, סקרן, חוקר ולומד
 • טיפוח בוגר בית עם מוכנות לשירות המדינה בכלל ולשרות משמעותי בפרט.