תוכנית "האות הבינלאומי לנוער וצעירים-ישראל"

תוכנית בינלאומית, אשר חברות בה למעלה מ-160 מדינות וביניהן ישראל. אות הנוער בישראל כולל כיום למעלה מ-3716 בני נוער מכל רחבי הארץ. התוכנית כוללת השתתפות בארבעה תחומים: שירות לקהילה, תחביב, ספורט מסעות ואתגרים. בתוכנית 3 שלבים. כל שלב שונה מקודמו בדרגת הקושי ובמשך הזמן המוקדש לו-השלבים, ארד, כסף וזהב. במסגרת התוכנית יוצאים החניכים לסימנריונים, מסעות ואף למשלחות. בכפרנו 70 תלמידים המשתתפים בתוכנית ועוסקים בארבעת התחומים.