פרויקט בר מצווה- שכבת ט'

מטרת התוכנית להעמיק את הזהות היהודית- ישראלית בקרב החניכים, הדגשת המכנה המשותף בעם ישראל.

יצירת הזדמנות למפגש הכרות והידברות בין האוכלוסיות השונות במערכת החינוכית שלנו.

בתכנית: השתלמויות לצוות, הפעלות לתלמידים, סיורים וטקס סיום.