השבוע קיימנו בחירות מנהיגי התלמידים תשע"ח
במודל החדשני של בחירה ברשימות - שלישיות תלמידים
ב ה צ ל ח ה לכל הנבחרים!