אבות ובנים

תכנית מיוחדת בשיתוף הורים ובנים. ההנהלה בתו"מ רואה חשיבות רבה בשיתוף ההורים בעשייה החינוכית. במסגרת פעילות זו נפגשים ההורים עם הצוות החינוכי במרכזים בו גרים התלמידים .במפגש מעלים ההורים משאלות וציפיות מהמערכת החינוכית ואף תורמים לצוות ידע בעיקר ממסורת העדה.